genek72 - 2009-06-09 19:17:59

W związku z zaproszeniem leżajszczan na uroczystość posadzenia okolicznościowego
“Dębu Katyńskiego”
ku czci zamordowanego w Katyniu
w 1940 roku mieszkańca Leżajska,
Kapitana Korpusu Ochrony Pogranicza
Jana Filipa, która odbędzie się
16 czerwca 2009 r. o godz. 11.00

Śmiem przypomnieć że oprócz niego zostali zamordowani w Katyniu również inni żołnierze ur. w Leżajsku i z nim związanych (lub okolicami)
1.    post PP Bielak Ferdynand s. Antoniego i Marii Koba ur. 1909 r. w Kuryłówce. Zginął w Twerze w 1940
2.    por. Stanisław Chłodnicki, s. Jana i Marii Markiewicz,  ur. 16.4.1890 w Leżajsku, urzędnik, RKU Łuck zm. 1940 Charków
3.    mjr rez. Józef Czajka, s. Wincentego i Marii Kościółek, ur. 11.3.1885 w Tarnawcu
4.    st. Post. Józef Czerwonka s. Franciszka, ur. 23.11.1904 r. w Brzyskiej Woli, zm. 1940 Miednoje
5.    mjr Kazimierz Czyżewski ur. w Żołyni w 1893, dr filozofii, kmdt PKU Bochnia
6.    St. post. Franciszek Dec, ur.1897-11-17, miejsce urodzenia: Rakszawa, PP, zm. 1940, Miednoje
7.    Dziwota Ignacy Antoni ur. 1899-01-02 w Leżajsku, syn Władysława i Wiktorii z Gdulów, mgr architektury, zatrudniony w Urzędzie Dyrekcji Lasów, budował tartaki Lista Ukraińska, czyli lista obywateli polskich zamordowanych na Ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W186) - strona, pozycja.     IV/W186 -/21/894[71/2- 
8.    kpt. Józef Ejczum
9.    por. Jan Filip, s. Michała i Marii Zugajewicz, ur. 26.12.1912 w Leżajsku, dca placówki KOP Hłuboczek
10.    kpt. Roman Stanisław Folwarcznys. Antoniego i Leokadii Kurek, ur. 1898 w Tryńczy, d-ca kompanii w 38 pp
11.    por. Jan Gdański, s. Michała i Marianny Zagórskiej, ur. 1896 w Grodzisku DLn, przydział DOK Lublin, obrońca Lwowa
12.    mjr Andrzej Jarosz, s. Antoniego i Anieli Cedzidło, ur. w 1895 w Białobrzegach, szf brygady łączności
13.    ppor. Jan Zdzisław Kamiński s. Ignacego i Anny Sękowskiej ur. 4.10.1911 w Leżajsku, 3 pp Leg
14.    Mjr Franciszek Kraus, s. Jana i Ludwiki Dulęba, ur.1895-07-07,Żołynia, dca baonu, 205 pp rez., zm. 1940, Charków
15.    Mjr Stanisław Kukla, ur.1892-11-09, miejsce urodzenia: Sarzyna pow. łańcucki, CWPiech., zm. 1940, Katyń
16.    ppor. Zygmunt Karol Kuźniar s. Jana i Emilii Świstowicz, ur. 14.6.1909 w Leżajsku, urzędnik 17 pp
17.    Podpułkownik piechoty w stanie spoczynku Ludwik MACIEJOWSKI (1883 - 1940)
Urodził się w Grybowie jako syn Antoniego i Julii z Kuźniarów. Był absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Sokalu (1902). Do wybuchu I wojny światowej uczył w szkołach w Bełzie, Rzuchowie i Dębnie. Był oficerem re¬zerwy armii austro - węgierskiej (podporucznikiem z 1912 roku). W czasie I wojny światowej walczył w szeregach 20. i 9. pp, awansując w 1915 roku na porucznika i będąc trzykrotnie ranny. W nocy z 30/31 października 1918 roku uczestniczył w opanowaniu garnizonu tarnowskiego przez batalion zapasowy 20. pp i został komendantem tamtejszego dworca kolejowego. Należał do konspiracyjnej organizacji „Wolność". Od listopada 1918 roku był dowódcą najpierw III, a później I batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Walczył przeciwko Czechom na froncie spiskim, przeciwko Ukraińcom w roku 1919 oraz przeciwko bolszewikom podczas wojny 1920 roku (zdobycie Kijowa, obrona Brześcia nad Bugiem, uderzenie znad Wieprza, bitwa niemeńska). W tym czasie awansował na kapitana (1919 r.), a w 1922 roku na majora. Od maja 1925 do października 1926 roku był zastępcą dowódcy 71. pp w Zambrowie. W czasie przewrotu majowego walczył wraz z pułkiem przeciwko oddziałom wiernym marszałkowi J. Piłsudskiemu. Od października 1926 do stycznia 1929 roku był zastępcą dowódcy 45. pp w Równem, a następnie został dowódcą 25. pp w Piotrkowie Trybunalskim. W 1932 roku przeszedł w stan spoczynku jako podpułkownik (awans z 1924 roku). Zamieszkał w miejscowości Stepań niedaleko Sarn (powiat Kostopol, województwo Łuck). Do niewoli sowieckiej dostał się 21 września 1939 roku w Maniewiczach, około 60 km na wschód od Kowla. Na wiosnę 1940 roku zamordowany został w Charkowie i wraz z innymi jeńcami pochowano go w zbiorowych mogiłach na terenie podmiejskiego lasku (Piatichatki). Odznaczony był m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych (2 razy), Złotym Krzyżem Zasługi, a także zagranicznymi: kilkoma austriackimi i Gwiazdą Karadżiordżia. Pozostawił żonę Bronisławę ze Świtalskich oraz czworo dzieci: Stanisławę, Helenę, Bolesława i Bronisława, którzy zostali w lutym 1940 roku zesłani do łagrów. Żona i dwie córki powróciły w 1946 roku do Polski, natomiast Bolesław zmarł z wycieńczenia w 1942 roku w Kiszy i pochowany został na cmentarzu w Aszchabadzie, a Bronisław wyszedł z Rosji z armią gen. Andersa i walczył później w 1. Dywizji Pancernej gen. S. Maczka.(za: http://www.nsi.pl/almanach/art-ludzie/k … lement.htm )
18.    kpt. Józef Moskal, s. Ja i Katarzyny Marek, ur. 1895 w Grodzisku Dln, w 10 dyonie tab.
19.    kpt. Jan Moszowicz, s. Franciszka i Anieli Mordas, ur. w Gwizdowie, kartograf  w WIG-u
20.    Franciszek Mrowiec (1899 - 1940), ur. w Leżajsku. Zygmunta i Zofii Jangurszyn(?). W wieku 7 lat zamieszkał w Radomyślu nad Sanem, uczeń tarnobrzeskiej CK szkoły Realnej, skaut, od 1913 r. w ZS, w sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów gdzie służył jako artylerzysta. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy nr 4901 za bohaterski czyn w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Przed wybuchem drugiej wojny światowej awansowany do stopnia majora. Dowódca dyonu 6 pal. Dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Starobielsku, zamordowany wiosną 1940 r. w Derkaczach pod Charkowem
21.    ppor. Karol Ogrodnicki, s. Antoniego i Józefy Bałut, ur.1896 w Żołyni, w 10 dyonie tab., kierownik szkoły powszechnej w Żołyni
22.    por. Franciszek Paszek, s. Józefa i Zofii, ur. 1912 w Białobrzegach, w 14 pal
23.    Kpt. Michał Pękala, s. Józefa i Józefy Dziedzic, ur.1893-08-15,Wierzawice, szef. int., KOP, zm. 1940, Charków
24.    Kpt. Józef Powroźnik, s. Jana i Rozalii Grac, ur.1906-07-04,Grodzisko Dolne, Inst. Tech. Uzbr., zm. 1940, Katyń.
25.    Kpt. Jan Pysz, s. Wojciecha i Elżbiety Chram ur.1894-10-26, miejsce urodzenia: Grodzisko Górne pow. łańcucki, Komenda m. Torunia, zm. 1940, Katyń
26.    St. przod. Alfred RYBAK, ur.1889-07-07, miejsce urodzenia: Żołynia, PP, zm. 1940, Miednoje
27.    Kazimierz Safianowski, s. Leona i  Henryki Majewskiej, ur 1901 w Leżajsku więzień nr 55/1-31 obozu w Ostaszkowie, miejsce i data śmierci nieznane,
na zachowanym wyroku śmierci podpisani są oficerowie NK WD: Basłakow,
Kobułow i Mierkułow." Almanach 3/2009"
Ur. się 2 lipca 1901. Znajduje sie na Ukraińskiej Liście http://www.katedrapolowa.pl/tabliczka.p … topien=st. przodownik&id=17005&num=7
28.    St. post. Józef Stochnal, ur.1894-09-13,Brzoza Królewska, PP, zm. 1940, Miednoje
29.    kpt. Edward Walania s. Jana i Teresy Rachonowskiej, ur. 11.10.1899 w Leżajsku, gł. składnica lot. Nr 1 zamordowany w Charkowie
30.    post. Michał Wańczyk , s. Bazylego i Emilii ur. 1903 w Leżajsku, PP
31.    St. post. Stanisław Wawro, ur.1899-04-14, miejsce urodzenia: Żołynia, PP, zm. 1940, Miednoje

Najprawdopodobniej z okolic Leżajska: strażnik Bielak Stanisław s. Antoniego ur. 1886 r. Zginął w Miednoje w 1940

ksz - 2009-06-09 20:07:08

ok. trzeba ich dodać do ofiar represji kom.

genek72 - 2009-06-16 12:48:56

Kpt. Edward WALANIA zam.w Charkowie nie w Katyniu
Mjr Stanisław KUKLA, ur.1892-11-09, miejsce urodzenia: Sarzyna pow. łańcucki,CWPiech., zm. 1940, Katyń
. Kpt. Michał PĘKALA, ur.1893-08-15,Wierzawice, szef. int., KOP, zm. 1940, Charków
Kpt. Józef POWROŹNIK, ur.1906-07-04,Grodzisko Dolne woj. lwowskie, Inst. Tech. Uzbr., zm. 1940, Katyń.
Kpt. Jan PYSZ, ur.1894-10-26, miejsce urodzenia: Grodzisko Górne pow. łańcucki, Komenda m. Torunia, zm. 1940, Katyń
St. post. Józef STOCHMAL, ur.1894-09-13,Brzoza Królewska, PP, zm. 1940, Miednoje
St. post. Franciszek DEC, ur.1897-11-17, miejsce urodzenia: Rakszawa, PP, zm. 1940, Miednoje
St. prMjr Franciszek KRAUS, ur.1895-07-07,Żołynia, dca baonu, 205 pp rez., zm. 1940, Charków
St. post. Stanisław WAWRO, ur.1899-04-14, miejsce urodzenia: Żołynia, PP, zm. 1940, Miednoje
St. przod. Alfred RYBAK, ur.1889-07-07, miejsce urodzenia: Żołynia, PP, zm. 1940, Miednoje
Co do dwóch osób nie jestem pewny:
post PP Bielak Ferdynand s. Antoniego ur. 1909 r. Zginął w Twerze w 1940
strażnik Bielak Stanisław s. Antoniego ur. 1886 r. Zginął w Miednoje w 1940
Anka czy ten pierwszy to nie czasami Ferdek o którym pisałaś w czrze jednego zdjęcia ? Drugi to może jego brat?

aord - 2009-06-16 18:01:06

genek72 napisał:

post PP Bielak Ferdynand s. Antoniego ur. 1909 r. Zginął w Twerze w 1940
strażnik Bielak Stanisław s. Antoniego ur. 1886 r. Zginął w Miednoje w 1940

Ferdynand na pewno z Kuryłówki, syn Antoniego i Marii Koba. Chociaż nie wiem czy Ferdynand, czy Fryderyk, bo wołali go Fredek. O Stanisławie nie mam wiedzy. Mam kontakt z kilkoma osobami z rodziny, weryfikowali dane w drzewie genealogicznym, ale nikt nie wspominał o nim.
http://www.aordycz.com/aord2/6479.html

genek72 - 2009-06-16 19:45:02

Dzięki. A czy ktoś mógłby mi zrobić zdjęcie Listy Katyńskiej znajdującej się w LO Leżajsk?

ksz - 2009-06-16 21:41:43

A propos Katynia.
Po odkryciu przez Niemców masowych grobów tamże, pracami Komisji Katyńskiej kierował w latach 1943-44 dr med. Marian Jan Julian Wodziński (ur. 8 V 1911 w Tarnowie, syn Władysława - dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, wnuk Mariana Juliana i Anieli z Graffów)
Był lekarzem sądowym, przed wojną pracownikiem Wydziału Lekarskiego UJ, adiunktem w Zakładzie Chemii Lekarskiej. W obawie o życie opuscił Polskę w grudniu 1945.

Szerzej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Wodzi%C5%84ski

genek72 - 2009-07-18 21:04:17

Dzięki art. p. Bartnika lista wydłuży się o kilkanaście następnych nazwisk. Aktualizacja wkrótce. Ma jedynie wątpliwości co do kpt. Józefa Ejczuma i czy osoby pochodzące z Tryńczy czy Białobrzeg powinny znajdować się na "leżajskiej" liście katyńskiej ... Ze wzgledów terytorialnych

genek72 - 2009-08-24 07:38:27

Ciekawa strona o Katyniu http://katyn.ru/index.php?go=Pages&file=print&id=831

genek72 - 2009-09-13 18:14:29

http://parafiada.pl/UserFiles/File/prog … packie.pdf
Na tej stronie znajduje się lista instytucji uczestniczących w projekcie Katyń...
I w związku z tym mam pytanie o związki z Leżajskiem
1. ppłk Tadeusza Gadomskiego (z tego co mi wiadomo to się urodził w Warszawie)
2. mjr Macieja Rudnickiego (jak mi się wydaje to pochodził z Olchowca)

czesiu - 2009-09-13 23:01:19

Wg mnie osoby z tej listy (jak i innych na tym forum) bardziej zasługują na swoje ulice niż np ... nie zły przykład. Po prostu zasługują na swoje ulice

genek72 - 2009-10-09 16:21:05

No i sprawa mjr-a Rudnickiego się rozwiązała http://www.lezajsk.ug.gov.pl/index.php? … 1:artykuly

wowa - 2009-10-12 20:42:14

"Śmiem przypomnieć że oprócz niego zostali zamordowani w Katyniu również inni żołnierze ur.w Leżajsku

1.    post PP Bielak Ferdynand s. Antoniego i Marii Koba ur. 1909 r. w Kuryłówce. Zginął w Twerze w 1940
2.    por. Stanisław Chłodnicki, s. Jana i Marii Markiewicz,  ur. 16.4.1890 w Leżajsku, urzędnik, RKU Łuck zm. 1940 Charków
3.    mjr rez. Józef Czajka, s. Wincentego i Marii Kościółek, ur. 11.3.1885 w Tarnawcu
4.    st. Post. Józef Czerwonka ur. 23.11.1904 r. w Brzyskiej Woli, zm. 1940 Miednoje"


Gienek podał informację o ferdynandzie vel Fryderyku Bielaku. Na stronie Katedry polowej widnieje zapis:

760. Post. Ferdynand BIELAK, ur.1909-01-15,
miejsce urodzenia: Kuryłowce,
PP, zm. 1940, Miednoje
http://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php? … =&miejsce=

Skąd dane dotyczące matki i miejsca zgonu.
W związku z realizowanymi po gminach uroczystosciach sadzenia drzewa katynskiego  ważne jest dla mnie dokonanie sprostowania i weryfikacji danych. Ze swojej strony mogę dodać, że sprawdziłem informacje o Ferdynandzie i jest on mojej rodzinie nieznany. Fryderyk owszem/ A. Ord./ Ksiegi parafialne koscioła w Tarnawcu z tego okresu 1909 nie istnieją - sprawdziłem u proboszcza.

Podobnie jest z:
post PP Bielak Ferdynand s. Antoniego ur. 1909 r. Zginął w Twerze w 1940
strażnik Bielak Stanisław s. Antoniego ur. 1886 r. Zginął w Miednoje w 1940
Anka czy ten pierwszy to nie czasami Ferdek o którym pisałaś w czrze jednego zdjęcia ? Drugi to może jego brat?

Katedra polowa WP
ze 761. Strażn. Stanisław BIELAK, ur.1884-01,
miejsce urodzenia: Siedliszcz,
SW, zm. 1940, Miednoje

Nie zgadza się miesjce zgonu  i miejsce urodzenia.
wowa

aord - 2009-10-12 22:33:19

http://www.gazetapolska.pl/pub/Lista_Ka … ietamy.pdf
pod pozycją 11868. Post. PP Bielak Ferdynand s. Antoniego r. 1909 † Twer.
Podobnie informuje Ośrodek KARTA http://www.indeks.karta.org.pl/szczegoly.asp?id=8619
Księgi parafialne z Tarnawca vel Kuryłówki istnieją. Są dostępne w USC Kuryłówka. Moja mama znała Fredka, ale nic nie wie o istnieniu Stanisława Bielaka.

wowa - 2009-10-13 19:45:12

Dziękuję za wskazówki. Rzeczywiście sprawdziłem w USC w Kuryłówce. Dane się zgadzają dla Ferdynanda. Poza informacją z Katedry Polowej WP inne dokumenty wskazują Twer.
Potrzebne mi są wszelkie informacje na jego temat. W Kuryłowce posadzona jak narazie dwa dęby. Dla Ferdynanda jeszcze nie.

aord - 2010-04-10 12:36:51

Katyń. 2010-04-10. Sobota. Katastrofa lotnicza z parą prezydencką na pokładzie. Oddali życie w hołdzie polskiej inteligencji zamordowanej w 1940 roku w Katyniu.
Szok, rozpacz, ból po strasznej tragedii narodu polskiego. Zginęła elita świata politycznego, wojskowego, zginęło wiele ogromnych autorytetów, przedstawiciele banku, klubów parlamentarnych, ministrowie kancelarii prezydenta,
Oprócz żalu, należą się wyrazy głębokiego współczucia rodzinom, którzy przeżywają cierpienie i dramat. Czas na modlitwę, ale i czas na refleksję.
Irytacja, ogromna złość i pytanie dlaczego tak się stało? Jaki łańcuch wydarzeń spowodował taką tragedię?
Czy zamordowani w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje oczekiwali takiej ofiary?
Chyba trzeba będzie dopisać do ofiar listę osób, którzy w hołdzie naszym rodakom pomordowanym w Katyniu oddali życie w tak tragicznej katastrofie lotniczej.

genek72 - 2010-04-29 20:40:01

http://rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml Materiały o Katyniu ostatnio opublikowane

genek72 - 2011-04-26 08:27:13

"Kazimierz Safianowski, s. Leona i Henryki z Majewskich, ur. w 1901 r. w Leżajsku,
więzień nr 55/1-31 obozu w Ostaszkowie, miejsce i data śmierci nieznane,
na zachowanym wyroku śmierci podpisani są oficerowie NK WD: Basłakow,
Kobułow i Mierkułow." Almanach 3/2009"
Ur. się 2 lipca 1901. Znajduje sie na Ukraińskiej Liście http://www.katedrapolowa.pl/tabliczka.p … topien=st. przodownik&id=17005&num=7

aord - 2011-10-26 23:58:21

Polecam Katyń - lista pomordowanych. Ku pamięci.
Ilość osób w spisie: 4413. Średnia długość życia: 39 lat. Mężczyzn: 4412 (99.9773%), kobiet 1 (0.0227%).
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp,2

Miednoje - lista pomordowanych. Ku pamięci.
Ilość osób w spisie: 6285. Średnia długość życia: 41 lat.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp,4

Charków - lista pomordowanych. Ku pamięci.
Ilość osób w spisie: 3808. Średnia długość życia: 39 lat.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp,5

Ukraińska Lista Katyńska - lista pomordowanych. Ku pamięci.
Ilość osób w spisie: 3434. Średnia długość życia: 45 lat.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp,3

Białoruska Lista Katyńska - lista pomordowanych. Ku pamięci.
Ilość osób w spisie: 7. Średnia długość życia: 43 lat.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp,23

genek72 - 2011-12-13 10:24:22

Jestem ciekaw czy Paweł Bałemba http://www.katedrapolowa.pl/tabliczka.p … 4601&num=3 to PAewł BAłemba kom. policji w Leżajsku w okresie międzywojennym? Co o tym sądzicie?

Janusz - 2012-01-13 14:04:19

Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lublinie zaprezentowano imienne listy ofiar wydobytych w 1943 r. z masowych grobów w Katyniu. Wchodzą one w skład dwóch zespołów akt wytworzonych w wyniku działalności lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża: Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie (AP w Lublinie) oraz Polski Czerwony Krzyż w Hrubieszowie (Oddział w Chełmie). Skany dokumentów opatrzono genezą historyczną.
http://www.lublin.ap.gov.pl/index.php?p=tresc&id=130

genek72 - 2012-01-15 21:33:27

Dziwota Ignacy Antoni ur. 1899-01-02 w Leżajsku, syn Władysława i Wiktorii z Gdulów, mgr architektury, zatrudniony w Urzędzie Dyrekcji Lasów, budował tartaki Lista Ukraińska, czyli lista obywateli polskich zamordowanych na Ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W186) - strona, pozycja.     IV/W186 -/21/894[71/2-

genek72 - 2012-01-17 07:58:26

Muskus Władysław ur. 1898 w Przychojcu syn Jakuba, por. rez. piech. WP,
uczestnik wojny pol.-bolszew. 1920 r., wykształcenie-inżynier, studiował leśnictwo i geodezję we Lwowie, ofiara zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD,
figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej

genek72 - 2012-12-10 16:16:33

Podporucznik rezerwy Mieczysław PROSKURNICKI syn Władysława i Józefy z Terleckich, urodzony 19 marca 1911 roku w Pasiecznej, powiat stanisławowski. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Stanisławowie (1930) i dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy przy
54 pułku piechoty (1933). Podporucznik od 1 I 1936. W 1939 przeniesiony z 54 pułku piechoty do baonu Korpusu Ochrony Pogranicza ,,Skałat". Kierownik szkoły powszechnej w Hnilicach Wielkich koło Podwołoczysk. Żonaty z Julią z Piechotów, miał synów Zdzisława i Jerzego.
Źródła:

1.    http://www.katedrapolowa.pl
2.    http://www.radaopwim.gov.pl
3.    CAW, AP 706, Tajne Dz. Pers. Rez. z 1939 r.
4.    MiD WIH, L.W. 029/2 z IV 1940.
za http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/16214
Z Leżajskiem związany przez żonę Julię Piechutę http://aordycz.com/aord2/5512.html

genek72 - 2013-05-19 12:53:32

Przeszukując stronę http://www.zaginieni1939-45.pl/ natknąłem się na Tadeusza Jurka http://www.zaginieni1939-45.pl/person/15693.html . W Biogramach Ofiar Zbrodni Katyńskiej znalazłem tego samego Tadeusza ale urodzonego w Postawach.
Ale w 1902 r przyszła na świat w Leżajsku jego siostra Stefania
Pozdrawiam

genek72 - 2014-03-31 20:45:11

http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/3762#wspo
Witold Kazimierz Domiczek z Leżajskiem związany poprzez żonę Jadwigę, córkę Karola Gduli - organisty z Fary
Pozdrawiam
genek

genek72 - 2014-11-29 16:19:39

Znalazłem jeszcze Tadeusza Mariana Florczyka http://foto.karta.org.pl/rocznice/kolek … 01.jpg.php
Pozdrawiam
genek

https://radomsko.szamba-betonowe360.pl https://pruszkow.szambobetonowe-mardor.pl goldwwe savo skup złomu Piła