historia leżajska

Niezależne forum dla fascynatów dziejami Lezajska

#1 2009-04-22 11:33:57

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Virtuti Militari

Na początek wpisuję za lata 1914-21
1. Kuczek - Jan - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20

2. http://www.stankiewicze.com/vm/kwiecinski_1.jpgKwieciński Karol ur. 3.11.1891 w Leżajsku. Ukończył VI klasową szkołę powszechną w Leżajsku w 1904 r. Od 15 roku życia wyjeżdża z ojcem Antonim na roboty murarskie do Lwowa. W 1913 roku zostaje powołany do służby w wojsku austryjackim, do 10 dywizji artylerii konnej, z którą w 1914 r. wyjeżdża  na front rosyjski. Dnia 2.6.1916 r. dostaje się do niewoli rosyjskiej, w której przebywa 22 miesiące. W marcu 1918 r. ucieka i po powrocie zostaje wysłany na front włoski. Tam po 24 godzinnym pobycie przechodzi na stronę włoską. W armii austryjackiej otrzymuje Tapferkeitsmedaille czyli medal za odwagę II kl. srebrny i medal III kl bronzowy We Włoszech wstępuje 4.11.1918 jako ochotnik do Armii Polskiej w Weronie. W lutym 1919 r. przydzielono go do 3 pułku artylerii polnej w La Mandria di Chivasso, a w marcu 1919 r. razem z jednostką zostaje przeniesiony do Francji, gdzie otrzymują niebieskie mundury francuski (stąd błękitna armia Hallera), konie, kompletne uzbrojenie itp. Stamtąd w maju 1919 r.wyruszają koleją, w zaplombowanych wagonach,  do Pomiechówka w Polsce. W lipcu 1919 wyruszają na front wołyński. W styczniu 1920 r. zostaje rozwiązany 3 pułk artylerii polowej, jego żołnierze wchodzą w skład 12 pułku Artylerii Kresowej. Karol Kwieciński otrzymuje przydział do 2 baterii.  17 lutego 1920 roku „na pozycji koło wsi Żyłki, nie zważając na padające granaty bolszewickie, prowadził ogień na przeciwnika, zmuszając baterię wroga do wycofania się. Za czyn ten plutonowy Kwieciński odznaczony został Virtuti Militari V klasy nr 924”.W marcu rozpoczynają marsz na Derażkę, Żmirynkę ....Kryżopol, skąd następuje odwrót aż pod Lwów, w celu jego obrony. Po paru dniach z powrotem ruszają na Ukrainę, pod Derażnię. Działania wojenne 12 pułku artylerii polowej skończyły się 15.11.1920 r.  Dywizjony po zawieszeniu broni wróciły w okolice Tarnopola. Karol w styczniu 1921 r. zostaje zwolniony ze służby wojskowej w stopniu ogniomistrza. Po powrocie do Leżajska obejmuje po swoim ojcu Antonim posadę kościelnego w kościele farnym.. 2.7.1922 r. bierze w Leżajsku ślub z Marią Krukiewicz i mieli siedmioro dzieci. Posadę kościelnego dzielił ze swoim bratem Stanisławem. W 1937 r. zostaje w Leżajsku listonoszem, po uprzedniej interwencji Biura Kapituły Orderu VM. Podczas wojny dalej piastuje stanowisko listonosza. Współpracuje z AK niszcząc donosy do Gestapo. W jego domu na ulicy Wałowej odbywają się wykłady podchorążówki. Będąc na liście do aresztowania podczas pacyfikacji, ratuje się dzięki znajomemu Niemcowi. Po wyzwoleniu dalej współpracuje z podziemiem. Dzięki niemu nie udaje się donos na Wołyniaka a konfidentka wpada w zasadzkę.  Umiera w Sarzynie Osiedlu w 1959 r., pochowany w Leżajsku.
Jego synowie również zasłużeni dla Polski:
Eugeniusz Kwieciński ur. 8.8.1924 r. w Leżajsku ps. Żyrafa. Żołnierz AK. Aresztowany 10 lipca 1944 r. na drodze z Brzózy Królewskiej, razem z Tadeuszem Podgórskim i Zbigniewem Brandtem, przez Karla Niesse. Wysłany do  Oranienburga – Sachsenhausen, otrzymuje  nr obozowy  88081. Po wyzwoleniu nie wraca do Polski. Wyjeżdża do Australii Umiera na obczyźnie w 1994 r.
Marian Kwieciński ur. 31.1.1940 w Leżajsku. Pracował na kolei. Ożenił się w Lubaniu Śl.  W 1980 zakładał NSZZ Solidarność wśród kolejarzy. Wybrany do Komisji Krajowej Solidarności. Wstanie wojennym internowany. Przewodniczący Rady Miasta Lubania. Zmarł w 2005 r.

PS.
W 12 pułku artylerii polnej służył również przodek jednego z naszych kolegów Jan Kułacz który również otrzymał Virtuti Militari V kl. nr 1057. Rozkaz nadania z tego samego dnia co mojego dziadka tj. 26.03.1921 r.3. Niziński Tadeusz major s. Franciszka ur. 15.01.1895r. w Uhnowie, żonaty, emerytowany major piechoty WP, ostatni burmistrz Leżajska okresu międzywojennego w latach 8.2.1934-10.9.1939, inwalida wojenny, kawaler krzyża Virtuti Militari V kl, rozstrzelany podczas pacyfikacji 28.5.1943.

4. Ppłk. Ludwik Sawicki (ur. 20 VIII 1893 w Leżajsku-zm. 30 X 1983 Leżajsk); s. Antoniego i Heleny z domu Czyżewicz
został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy za udział w kampanii wrześniowej 1939.

5. Jan Franciszek Przysiężniak [*22 sierpnia 1909r, w Krupem k. Krasnegostawu zm. 30 września 1975 w Jarosławiu] ps "Ojciec Jan", "Marek". Odznaczony Orderem Virtuti Millitari V klasy

6. Stanisław Olszewski herbu Ślepowron Uczestnik Powstania listopadowego podoficer - 6 kompania lekko-piesza - Srebrny Odznaczony 14 Września 1831. Zmarł na Siedlance 8.6.1888 r. w wieku 83 lat http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccon … p;dirids=1 s.144

7. Tadeusz Furgalski ps. Wyrwa*3.7.1890Rzeszów -7.7.1916Maniewicze. Major Legionów Polskiech. Dzieciństwo sędził w Leżajsku. Odznaczony pośmiertnie za wybitne czyny bojowe VM V kl. W okresie miedzywojennym patron kół ZWiązku Strzeleckiego i organizacji harcerskich
8. Kasper Tochman, także Kacper (Gaspar) Tochman (ur. 1797 w Łętowni, powiat Leżajsk, zm. 20 grudnia 1880 w Spotsylvanii, Wirginia) – prawnik, uczestnik powstania listopadowego (1830-1831), W trakcie walk odznaczył się bohaterstwem i po bitwie pod Białołęką został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.  Działacz polonijny w USA. więcej http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasper_Tochman

9.Stopyra Piotr ps. Lech *24.6.1894-1929. Ur. w Grodzisku w rodzinie Jana i Elżbiety z d. Szklana. Uk. gimn. w Rzeszowie. Od 1913 był studentem  wydziału prawa UJK we Lwowie . Od 1912 był członkiem okręgu rzeszowskiego Zw. Strzeleckiego. W 1913   uk.   szk.   podoficerską.  Od października  t.r.   należał   do lwowskiego oddziału Zw. Strzeleckiego; jednocześnie rozpoczął kurs w szkole oficerskiej. 6 VIII 1914 wstąpił do Leg Pol.   i   został   przydzielony  do 1 Kompanii Kadrowej (1 pp Leg). Braj udział w wyprawie kieleckiej. W bitwie pod Łowczówkiem /24 XII 1914/, jako d-ca plutonu, dając swym podwładnym przykład    ogromnej    odwagi,   powstrzymywał kilkakrotnie ataki nieprzyjaciela, skierowane z olbrzymią siłą na pozycje legionowe. W dalszych walkach 1 pp Leg., zawsze wzorowo prowadził swój oddział do walki, aż do chwili kiedy został ciężko ranny i stracił lewą rękę. Za waleczność i poświęcenie okazane w obliczu wroga odznaczony został VM 5 kl., nr 7197. Z wojska został zwolniony w sierpniu 1918, jako inwalida wojskowy. Wrócił do rodzinnego Grodziska i od 1921 prowadził hurtownię tytoniu. Zm. w Grodzisku, spoczywa na miejscowym cm. Pośmiertnie został odznaczony KN. Z żoną Anną Stopyra i miał troje dzieci: Jana /ur.  1920/, Bronisława /1922/ i Adolfa /1924- 1935/. CAW, VM 72-6671

10.Karasiński Zygmunt Kazimierz    /2 III 1892 - 7 IV 1971/, pułkownik. Ur.  w Leżajsku, w rodzinie Franciszka, kupca i Antoniny z d. Tanasiewicz.  W 1910 - 13 studiował prawo na UJ. W 1913/14 student Wyższej Szk. Uprawy Ziemi - wydział leśnictwa w Wiedniu. Należał do tajnej org. gimn. w Jarosławiu, Drużyn Bartoszowych i Tow. Gimnastycznego "Sokół". 27 VII 1914 wcielony do armii austriackiej, z przydziałem do 7 pag. 1 I 1916 mianowany ppor. Por. od 1.1.1918.
W październiku 1918 przebywając na urlopie w Leżajsku org. oddział ochotników składający się z POWiaków, dawnych legionistów i zdemobilizowanych zołnierzy. Rozbrojono kompanię "Deutschmeistrów" uzyskując 8 ckm i  100 kb. z amunicją.1.11.t.r. ogłasza przejęcie miasta przez władze polskie. 7 XI na czele oddziału udaje się do Przemyśla na Zasanie, gdzie został wcielony  do Gr. J. Sta-chiewicza W 2 baterii 1 pał Leg. bral w zajęciu Przemyśla, w odsieczy Lwowa. W walkach o Lwów uczestniczył do 25.5.1919. 25.8. t.r. został przydzielony do tworzącego się 1 pag. Jako d-ca baterii w I dyonie 1.3.1920 wyruszył na fr.; brał udział w operacji kijowskiej. 16 VI t.r, mimo zagrożenia tyłów baterii, umiejętnie ferując   ogniem,   ułatwił   własnej piechocie wycofanie się na nowe pozycje i "bez strat wyciągnął z ognia własną baterię jako ostatnią", Od 4 do 6.8 t.r- w walkach nad Bugiem odznaczył się k. m. Małowa Góra, gdzie "stojąc z baterią, z wysuniętego i bardzo widocznego  punktu  obserwacyjnego, umiejętnie kierowanym ogniem baterii odpierał ataki nieprzyjaciela na 64 pp. Z baterią odszedł z pozycji jako ostatni". Za czyny te odznaczony VM 5 W. /nr 4319/, 1 Xl t.r. awansował na kpt.; wyznaczony został na adiutanta dyonu 1 pag. Po wojnie min. w 1922 sformował II dyon dla 2 pag w Przemyślu, dyrektor nauk w Szk. Pchor. Rez. Artylerii, d-ca 6 dak, d-ca 31 pal. Od 30 VIII 1939 d-ca artylerii dywizyjnej 14 DP A. P-ń, Awansował do stopnia płk. W kampanii wrześniowej walczył nad Bzurą. W niewoli niemieckiej do 3 V 1945. Po wyzwoleniu d-ca Samodzielnego Zgrupowania Oficerów w Pohls. 11.12 t.r. wrócił do Polski. Pracował w Rybnickim Zjednoczeniu Przemyślu Węglowego. Zm. w Krakowie; pochowany w części wojskowej cm. Rakowickiego - 92 kwatera 12 rząd 2 grób. Na nagrobku   pierwsza   zwrotka:   "święta miłości   kochanej   Ojczyzny...".   Był także odznaczony: VM 4 kl. /za kampanię wrześniową/, ZKZ i in. Żonaty z Ewą Styś, absolwentką UJ. Dzieci: Jacek /ur. 23 VI 1926, mgr ekonomii/l Zuzanna, zamężna Darłak /ur. 23 IV 1930 - 27 VIII 1990, archeolog'.
CAW, 82-7835; częściowo na podstawie opowiadań syna
11.Kasper Tochman, także Kacper (Gaspar) Tochman (ur. 1797 w Łętowni, powiat Leżajsk, zm. 20 grudnia 1880 w Spotsylvanii, Wirginia) – prawnik, uczestnik powstania listopadowego (1830-1831), działacz polonijny w USA. Po bitwie pod Białołęką został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Więcej http://www.wojnasecesyjna.com/index.php … 40,0,0,1,0
12. Jędrzej Smocza um. 1874 Uczestnik Powstania Listopadowego http://sanockabibliotekacyfrowa.pl/dlib … p;dirids=1
13. Tadeusz Ludwik Niezabitowski (1896 – 1952), ur. w Leżajsku. Przed pierwszą wojną światową
razem ze swym bratem Czesławem w ZS, po 1914 obaj poszli do Legionów. W 1919 r. Tadeusz bierze udział w
odsieczy Lwowa, przeniesiony później na front polsko – bolszewicki. Uczestnik bitwy warszawskiej. Za udział
w wojnie z bolszewikami odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Po 1922 r. szef sztabu DOK nr VI, w
1935 r. awansowany na pułkownika, we wrześniu 1939 r. dowódca 4 DP, ranny z resztkami dywizji przedarł się
do Warszawy. Po kapitulacji stolicy więziony w oflagach Hodamar i Murnau.
14. . Franciszek Mrowiec (1899 - 1940), ur. w Leżajsku. W wieku 7 lat zamieszkał w Radomyślu nad
Sanem, uczeń tarnobrzeskiej CK szkoły Realnej, skaut, od 1913 r. w ZS, w sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów
gdzie służył jako artylerzysta. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy nr 4901 za bohaterski czyn w czasie
wojny polsko – bolszewickiej. Przed wybuchem drugiej wojny światowej awansowany do stopnia majora.
Dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Starobielsku, zamordowany wiosną 1940 r. w
Derkaczach pod Charkowem
15.
http://www.fahnen.republika.pl/Janek.jpg
Jan Kułacz, kapral WP, kawaler Orderu Virtutti Militari V kl. Urodził się 5 marca 1898 roku w Wólce Łętowskiej. Syn Wojciecha i Zofii (z d. Sowa). Ukończył czteroklasową szkołę ludową w Wólce Łętowskiej. W latach 1916 -1918 żołnierz armii austro-węgierskiej. Po zakończeniu I wojny światowej wstąpił do Wojska Polskiego i w stopniu kaprala w 12. Pułku Artylerii Polowej brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

„Dnia 28. maja rb. w wypadzie na Krzykliwce z 54 pp. odznaczył się kapral Kułacz Jan jako dowódca działa. Mianowicie, kiedy połączenie telefoniczne z punktem obserwacyjnym było przez granaty nieprzyjacielskie zerwane, kapral Kułacz wywiózł działo swe kilkaset metrów dalej naprzód i otworzył ogień na wprost, pomimo silnego ognia pancerki bolszewickiej, która strzelała kartaczami, i ognia karabinów maszynowych piechoty bolszewickiej. Ogniem swym zmusił do cofnięcia się prawego skrzydła atakującej piechoty, która okrążała połowę baterii, kiedy zaś nie miał ani jednego pocisku z obsługą swoją krył ogniem z karabinów ręcznych. Dzięki czemu nieprzyjaciel cofnął się poza Krzykliwce”.

Za opisany wyżej czyn odznaczony został Krzyżem Virtutii Militari V kl nr. 1057 (rozkaz nadania: 26.03.1921). Po wojnie ożenił się i miał dwoje dzieci: Katarzynę i Anielę.

Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe. Sygn. I 482.50-4090 Kwestionarjusz s. 1-6

Offline

 

#2 2009-04-22 19:04:01

 aord

Użytkownik

Call me!
Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Re: Virtuti Militari

Ppłk. Ludwik Sawicki (ur. 20 VIII 1893 w Leżajsku-zm. 30 X 1983 Leżajsk); s. Antoniego i Heleny z domu Czyżewicz
został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy za udział w kampanii wrześniowej 1939.
Ponadto ootrzymał:
Krzyż Walecznych – 4 krotnie
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Niepodległości
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939

Offline

 

#3 2009-04-22 19:18:15

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Virtuti Militari

Nie byłem pewny, ale teraz wiem ze chodzi o Sawickiego z Sandomierskiej

Offline

 

#4 2009-05-06 14:35:18

 aord

Użytkownik

Call me!
Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Re: Virtuti Militari

Jan Franciszek Przysiężniak [*22 sierpnia 1909r, w Krupem k. Krasnegostawu zm. 30 września 1975 w Jarosławiu] ps "Ojciec Jan", "Marek". Odznaczony Orderem Virtuti Millitari V klasy.

Offline

 

#5 2009-08-09 01:51:01

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Virtuti Militari

Właśnie dostałem z CAWu ksera nadań dziadka i jego brata. Jak poskanuję to wpuszczę w sieć.

Offline

 

#6 2009-08-17 21:44:49

Janusz

Użytkownik

Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-06-03
Posty: 43
Punktów :   

Re: Virtuti Militari

Prezydent Rzeczypospolitej Profesor Stanisław Ostrowski nadał dekretem z dnia 11 listopada 1976 roku, zbiorowo Krzyż Virtuti Militari numer 14384 żołnierzom polskim zgładzonym w Katyniu i innych nieznanych miejscach kaźni, dla upamiętnienia ofiary życia, w imię Niepodległości Polski. Krzyż zawieszony został na pomniku katyńskim w Londynie.

Tak więc należy dopisać wszystkich żołnieży pochodzących z Leżajska i zgładzonych w Katyniu, Charkowie i innych nieznanych miejscach kaźni. Część z nich wymieniono w poście Katyń.

Offline

 

#7 2010-02-27 23:48:28

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Virtuti Militari

Dodałem Niezabitowskiego i Morawca

Offline

 

#8 2010-08-22 21:07:15

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Re: Virtuti Militari

genek72 napisał:

Właśnie dostałem z CAWu ksera nadań dziadka i jego brata. Jak poskanuję to wpuszczę w sieć.

Gienku! Ciezko bylo to zdobyc? Duzo zaplaciles???


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 

#9 2010-08-23 07:53:13

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Virtuti Militari

Wysłałem list z interesującymi mnie nazwiskami, umotywowałem i po kilku miesiącach przyszła duża koperta z kilkunastoma stronami.
Wątek o CAW-ie http://forgen.pl/forum/viewtopic.php?f= … &hilit=CAW

Offline

 

#10 2010-08-23 09:32:33

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Re: Virtuti Militari

Fajnie! Rozumiem, że jak dobrze umotywowałeś to nie zapłaciłeś... ja też napiszę! Dzięki!


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 

#11 2010-08-23 13:01:07

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Virtuti Militari

Ursi napisał:

Fajnie! Rozumiem, że jak dobrze umotywowałeś to nie zapłaciłeś... ja też napiszę! Dzięki!

Ale po częśc materiałów odesłali mnie do IPN-u
Ale z materiałami jest ciężko: na 10 zapytań(osób) dostałem o 2 (no i 1 odesłanie do IPN-u)

Offline

 

#12 2010-08-25 10:25:04

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Re: Virtuti Militari

Fajno, ale mozesz mi powiedziec jak to motywowales? Ja pisze teraz - nazwisko to samo, a oni podobno nie odpowiadaja na zapytania genealogiczne...


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 

#13 2010-08-26 09:19:25

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Virtuti Militari

Nie wiem czy w tym momencie ja napisałem tak "Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyszukanie materiałów archiwalnych dotyczących moich przodków. Materiały te potrzebne mi są do celów genealogicznych" I tu podałem listę z miarę dokładnymi danymi: ur. przebieg służby odznaczenia itd

Offline

 

#14 2010-10-10 18:30:10

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Re: Virtuti Militari

No i dostałem materiały! Bardzo szybko, bo miałem już wcześniej ustaloną sygnaturę.
Napiszę coś więcej jak wrócę do Leżajska.


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 

#15 2010-11-04 18:27:17

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Re: Virtuti Militari

No i jest problem - to nie brat pradziadka, tylko jakiś dalszy krewny. Jak daleki - nie wiem jeszcze.


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 
stat4u

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
Firma budowlana która od lat zajmuje psychoterapia Piła busy Hamburg wynajem autobusów Piła